top of page

Hoe het internet stokken in de wielen van uw relatie steekt

Soms kan het internet een stoorzender in uw relatie zijn. Ik ga in gesprek met Dirk de Wachter en Sofie Verhalle over de invloed van sociale media en internet op relaties.

Het volledige interview in P-Magazine leest u hier. Interview door Melissa Janssens.

$_57.JPG

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
bottom of page