top of page

Praat met je kind over porno, voordat internet het doet.

Veel kinderen zien al op jonge leeftijd porno op internet zonder dat hun ouders zich dit beseffen. Daarom lanceert SIRE (Stichting Ideële Reclame Nederland) een bewustwordingscampagne, gericht op ouders van jonge kinderen. Met de oproep “Praat met je kind over porno, voordat internet het doet”, wil SIRE ervoor zorgen dat ouders hun kinderen beter voorbereiden op de beelden die zij, vaak onbedoeld, op internet kunnen tegenkomen.

Volgens een recent Nederlands onderzoek uitgevoerd door Flycatcher Internet Research in opdracht van SIRE heeft 79 % van de kinderen pornografie op het internet gezien. 31% was daarbij jonger dan 10, 52% jonger dan 13. 40% van de ouders praten over de dingen wat kinderen op het internet zien.

Kinderen zijn daarbij gemiddeld een drietal muisklikken verwijderd van pornografie. Een kind wil bijvoorbeeld een liedje downloaden en komt daarbij terecht op illegale sites die vaak links bevatten naar pornosites. 99% van de ouders vindt het hun taak om met het kind over porno op internet te praten. Nochtans heeft 65% van de ouders met kinderen onder de 10 echter nog nooit met zijn of haar kind over porno op het internet gesproken. Er is dus sprake van een discrepantie tussen het denken en het doen bij ouders.

Het is belangrijk dat ouders uit zichzelf het gesprek met hun kind aangaan. Ruim driekwart van de ouders denkt namelijk dat hun kind het wel zal vertellen wanneer het iets vreemds tegenkomt op internet, 43% van de kinderen geeft echter aan dat niet te doen. De bereidwilligheid om er met hun ouders over te praten wordt bovendien lager naarmate kinderen ouder worden. De campagne gaat uit van de realiteit dat kinderen vroeg of laat porno op internet tegenkomen. Ouders die willen weten hoe ze het gesprek met hun kind aan moeten gaan kunnen via www.sire.nl informatie vinden. Hierop wordt doorverwezen naar een site met tips en adviezen, ontwikkeld door Rutgers WPF en Soa Aids Nederland. SIRE is voor de campagne inhoudelijk geadviseerd door Rutgers WPF, een gerenommeerd kennisinstituut op het gebied van seksuele voorlichting.

Meer informatie vind je hier en hier.

SIRE_infographic_kinderen_zien_porno.jpg
Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
bottom of page